lørdag den 19. april 2014

Cross Country Canada - min nye bog

I dag kom Gymnasieskolen ind ad døren. Og med det det helt officielle 2014-katalog for Lindhardt og Ringhof Uddannelse. Hvis du også har fået bladet, så slå lige op på side 25 i kataloget. Dér er den bog der har holdt mig fra at blogge helt så regelmæssigt hen over efteråret og vinteren, som jeg måske kunne have ønsket. Jeg er dødhamrende stolt over at kunne fortælle at Cross Country Canada er blevet sendt til trykkeren, og den skulle meget gerne være på hylderne 1. juni. 
 

Det er en bog om både canadisk historie, canadiske samfundsforhold og canadisk kultur. Her stifter eleverne bekendtskab med temaer som multikulturalisme i Canada, med canadisk identitet, Indigenous peoples i Canada, og det sidste kapitel i bogen - om Canadian contemporary literature - er repræsenteret gennem spritnye canadiske skønlitterære tekster som aldrig tidligere har været udgivet i Danmark. Og det jeg især er stolt af er at stort set alle af disse forfattere har været med til bidrage med audiovisuelt materiale ved at læse deres tekster højt, give små interviews eller stille spørgsmål til eleverne, og alle disse lyd- og videofiler bliver tilgængelige på den hjemmeside der er knyttet til bogen. Disse filer er med til at skabe et mere umiddelbart samspil mellem forfatter, tekst og klasseværelse.

Bogen er bygget op med fokus på at didaktisere teksterne gennem mange forskellige typer af arbejdsopgaver og arbejdsopgaver der tvinger eleverne til refleksion. Og disse øvelser er ret udførligt beskrevet, så man som lærer ikke behøver bruge al for meget energi på selv at skulle omsætte teksterne til klasseværelset. Det er i hvert fald noget jeg selv tit har savnet i lærebøger: Teksterne er selvfølgelig altid gode, men hvordan kan jeg bedst muligt præsentere dem for eleverne? Det forsøger jeg i bogen at give masser af eksempler på - og ja, nogle af opgavetyperne er der sikkert flere af de af jer der følger bloggen her relativt regelmæssigt, der vil kunne genkende.

Der er selvfølgelig stadig halvanden måned til bogen er i butikken, men man kan altså forudbestille her hvis man er bange for at glemme udgivelsesdatoen, og jeg skal også nok minde om den igen, når den faktisk foreligger i fysisk form.

søndag den 13. april 2014

Fysikformidling

Copyright: Sergei Golyshev
Som afslutning på det skriftlighedsforløb jeg nu kører med min naturvidenskabelige 1.g-klasse i engelsk, har jeg sammen sammen med klassens fysiklærer aftalt at lave et produkt hvor eleverne netop skal formidle viden fra deres fysikundervisning. Dette er jo ikke nogen ny tanke - lige siden ny skriftlighed blev hipt (vel stort set samtidig med gymnasiereformen i 2005), har vi i gymnasieverden talt om at skrive på tværs af fagene, men det er godt nok sjældent før lykkedes for mig at gennemføre noget sådant uden for de obligatoriske opgaver eleverne skal skrive. Men her kommer altså en lille beskrivelse af opgavens engelskfaglige del.
Jeg introducerede eleverne for Bill Brysons A Short History of Nearly Everything: Først læste vi den første ca. halve side af introduktionen hvor eleverne især holdt fokus på hvordan Bryson fanger sin læsers opmærksomhed. Teksten er ikke så let, så jeg havde spækket den med gloser. Eleverne kunne udmærket se hvordan Brysons velkomst og lykønskning til læseren er med til at sætte læseren i centrum, ligesom måden hvorpå hans eksempler tager udgangspunkt i læseren selv (læserens egen krop og eksistens) har samme effekt.
Vi læste herefter den første halvanden side af kapitel 1, How to build a universe hvor vi igen talte om de virkemidler Bryson benytter sig af for at fastholde læserens opmærksomhed og for at formidle emnet for en læser som ikke nødvendigvis har meget baggrundsviden om naturvidenskab. Vi sammenlignede direkte hvad Bill Bryson gør og IKKE gør i sin tekst, med hvad eleverne selv gør og IKKE gør i deres fysikrapporter til daglig. Fx bruger Bryson ikke formler, ingen udregninger, han skrive tal fuldt ud (og ikke opløftet i potenser), han sammenligner med hverdagens små almindeligheder, han anvender en bred vifte af værdiladede adjektiver osv osv.
Opgaven er nu for eleverne at skrive en engelsk stil om det emne som de i grupper arbejder med i fysik (hvor de arbejder med astronomi). I fysik har de lavet nogle video-afleveringer om disse forskellige emner, og de skal så nu formidles på skrift i engelsk. Jeg gennemgik denne skriftlige opgave med eleverne, hvor de altså skal forestille sig at de skriver til en målgruppe som er meget lig deres engelsklærerinde. Du kan se opgaveformuleringen og spørgsmålene til de to dele af Bill Brysons tekst her eller under materialer. Resultatet er jeg spændt på, men eleverne smilede faktisk en lille smule over opgaven, og det gør de altså ikke over de ’normale’ stile jeg giver dem for.

tirsdag den 8. april 2014

Forskel på mundtligt og skriftligt sprog

For tiden kører jeg i mine 1.g-engelskklasser et forløb om skriftlighed og det at skrive godt. Denne øvelse (som i alt ca. tager 45-60 minutter) skulle være med til at sætte fokus på forskelle mellem skriftligt (formelt) og mundtligt (mere uformelt) sprog, fordi sidstnævnte alt for ofte finder vej ind i elevernes stile. Jeg fandt 3 emner på Journal Jar, som jeg bad eleverne tænke over hvad de ville sige om, i en 1 minuts tavs tænkepause. Herefter blev eleverne sat sammen i par, og de skulle nu tale om deres emne i 2 minutter uafbrudt, mens deres partner optog dem på mobilen eller en anden lydoptager.
Herefter blev eleverne bedt om at transskribere deres partners talestrøm, og ja, transskribere med alle pauser, alle gentagelser, alle 'fillers', og hvad der nu ellers er karakteristisk for talesproget.
Da dette var gjort, samlede vi op på klassen på særlige træk for henholdsvis tale- og skriftsprog, og vi så desuden på et par teksteksempler, der også illustrerede dette. Endelig blev eleverne nu bedt om at omskrive deres transskriptioner til formelt skriftsprog. De viste nu begge tekster til en partner, som så redegjorde for hvilke greb skribenten havde brugt for at transformere teksten fra en genre til en anden. Vi så slutteligt på et par eksempler på klassen og samlede igen op på hvordan eleverne havde båret sig ad i forvandlingen af deres tekst.

tirsdag den 1. april 2014

Spil som fyldeøvelser

Lige hjemvendt fra særdeles inspirerende kursus i New York City med Engelsklærerforeningen - og måske stadig lidt jetlagged - har jeg, i stedet for at finde på noget nyt, samlet en liste over små digitale spil og fyldeøvelser til engelskundervisningen.  Ideelle at bruge til at differentiering, når en elev er hurtigt færdig med en opgave eller når eleverne lige skal have et fem-minutters afbræk. Der er masser af små spil a la disse derude, og du må ENDELIG gerne hjælpe mig med at udvide den ved at sende mig en besked eller skrive en kommentar her på bloggen. Så føjer jeg din henvisning til listen.

Whack Attack: her skal eleverne vælge rigtige gloser og udtryk ved at fange den karakter der repræsenterer denne glose/dette udtryk.

Audio Puzzler: en diktatøvelse hvor eleverne skriver de tekststumper der afspilles.

Spelling Bee: diktatspil hvor elevernes stavning testes.

Sheppard Software: flere forskellige grammatikspil hvor eleverne blandt andet kan træne ordklasser.

Photo Munchrs: et lille spil hvor eleverne i bedste Pacman-style skal ’spise’ billeder der repræsenterer et givent ord.

Lyrics Training: eleverne udfylder cloze-test ved hjælp af Youtube-videoer.

Quizlet: her kan du som lærer enten selv lave en stak gloseøvelser, som eleverne så kan træne ved hjælp af flashcards eller små spil, eller du kan bare finde allerede fabrikerede glosesæt frem.

Word Vine: på Word Vine gælder det om at sætte sammensatte ord sammen på den rigtige måde, så alle de involverede ord udformer et stamtræ.

A4ESL: på Assignments for English as a Second Language er der masser af glose- og grammatikøvelser til mange niveauer. Her kan eleverne træne lige præcis det problem I arbejder med, eller som eleverne har brug for at træne.

Name That Thing: et glosespil fra Merriam-Webster hvor eleverne præsenteres for et billede der skal matches med den rigtige glose.

Vocabulary Quiz: er nærmest som overstående et glosespil hvor en forklaring eller et synonym skal matches med den rigtige glose.

Free Rice: på Free Rice kan elever udvide deres ordforråd samtidig med at de donerer et riskorn til den 3. verden for hvert rigtigt gættet ord.

Word Invasion: her kan eleverne træne ordklasser gennem et spil der ligner det klassiske Space Invaders.

Panda Mayhem: også her kan eleverne træne ordklasser ved at vælge den panda med det rigtige ord.

Whizz Words: her kan eleverne spille Yatzy med ord.

onsdag den 19. marts 2014

Start på genafleveringer

Copyright: Jimmie
I dag har jeg så påbegyndt det der skal være min nye rutine med mine to 1.g-engelskklasser. Altså, det er jo ikke fordi jeg aldrig har praktiseret genafleveringer før, men det har bare ikke været så systematisk. Men det bliver det nu! Jeg præsenterede planen for eleverne med henvisning til Hanne Leth Andersens ord om at det er den der retter, der lærer noget.

Eleverne har for en uges tid siden afleveret en analyse og fortolkning (på 4 elevtimer) af en scene fra Bowling for Columbine. Selvsamme scene havde eleverne også holdt oplæg for klassen om i forbindelse med et filmforløb vi netop har kørt, hvor vi har arbejdet med dokumentargenren og filmiske virkemidler. Deres stil skulle så faktisk være en omskrivning af deres mundtlige oplæg, og her havde eleverne også fået mulighed for vejledning i skriveprocessen på en studiemodul (timer øremærket omlagt skriftligt arbejde).

Jeg rettede udelukkende deres stile ved at markere (highlight) sproglige fejltyper vi har arbejdet med: Kongruensfejl og fejl i verbets bøjning er røde, stave- og glosefejl er grønne, fejl i adjektiv/adverbium er blå, ordstillingsfejl er pink og fejl i refleksive pronominer er gule. Andre fejl læste jeg let hen over, medmindre sætningen helt faldt fra hinanden. I de tilfælde skrev jeg en kommentar: ”sætningskonstruktion - omskriv”. I min egen lille sorte bog skrev jeg også en karakter. Det gik meget stærkt med at rette disse opgaver på denne måde.

Til i dag havde jeg så skrevet nogle klare vurderingskriterier, og dem kan du se her. Mine elever har arbejdet en del med thesis statements og topic sentences, så det skulle være ret klart for dem, hvad det er. Jeg havde delt eleverne ind i niveaudifferentierede grupper af 3, så eleverne i en gruppe ca. havde fået samme karakter for stilen, men det vidste de jo sådan set ikke. Og så havde jeg printet 2 eksemplarer af alle stilene ud, én til hvert af forfatterens gruppemedlemmer. Det var den helt oprindelige, ubeskrevne stil (så uden mine rettelser).

Eleverne skulle nu i dagens studiemodul, i deres grupper, læse hinandens stile grundigt, udfylde vurderingsarket og derefter give hinanden mundtlig feedback, dvs. hjælpe hinanden med at forstå kommentarer på vurderingsarket. Hver elev fik således to vurderingsark at arbejde ud fra, og disse nåede jeg lige at samle ind alle sammen og kopiere til mig selv, inden jeg gav dem tilbage til eleverne.

Og så skulle de ellers i gang med at genskrive. Derudover har jeg også givet dem et ’fejlsætningsskema’, som skal afleveres sammen med den nye version af stilen, og her skal de copy-paste fejl (med mine highlights) fra deres stil, skrive rettelsen og forklare fejlen. De skal udfylde alle felter på arket, medmindre de selvfølgelig slet ikke havde så mange fejl i deres opgave. Du kan se fejlsætningsskemaet under vurderingskriterierne her.

Når jeg skal rette stilene igen, vil jeg se på den feedback de har fået fra deres kammerater og hovedsageligt forholde mig til om der disse steder er sket forbedringer - og hvordan dette kommer til udtryk. Hele denne genafleveringsdel har jeg sat til 3 elevtimer, og jeg har sagt til eleverne at de får en samlet karakter for genafleveringen, hvor 1/3 vil være på basis af den første stil og 2/3 af genafleveringen.

Og nu rejser jeg på engelsklærerkursus til New York, så bloggen holder fri, mens jeg er væk.

søndag den 16. marts 2014

Quiz-skabelon og Yatzy med ord

Jeg har - af flere omgang vel - blogget om forskellige skabeloner til Jeopardy og andre quizzer, som fx her, og i dag vil jeg lige nævne endnu en skabelon til at lave Jeopardy-lignende quizzer med. Den hedder FlipQuiz og udmærker sig ved at være let og overskuelig at udfylde - og have et fint og simpelt design. Man kan gratis og let oprette en konto, men en sådan kræves så også for at kunne lave en quiz her.


Mangler man lidt sjov i gaden til engelskundervisningen, eller differentierer man en dag undervisningen på en måde hvor nogle elever kommer til at sidde og vente på resten af klassen, kan man nu spille Yatzy med ord med spillet WhizzWords, og det kan jo være et fint lille fyldespil - og et alternativ til Wordfeud. I dette spil gælder det om at danne ord af 9 bogstaver i forskellige konstellationer. Sjov stave- og glosetræning i en snæver vending.tirsdag den 11. marts 2014

Verdens første samtalegrammatik

Copyright: www.samtalegrammatik.au.dk

Uden at have tænkt det for meget igennem, overvejer jeg om ikke denne verdens første samtalegrammatik kunne være interessant at inddrage i et mundtlighedsforløb i danskundervisningen. Det ville jo være oplagt at studere sitets tilgang til samtalegrammatik, til dataindsamling og kategorisering, og eleverne kan så selv indsamle data og analysere denne - og måske endda bidrage til forskningen.
Det ku’ da være cool.